lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

SADEL Publications

Att bygga i u-land
Vägledning vid planering och genomförande av byggprojekt
.

Johnny Åstrand (ed.), 1994, 160 p.
Construction in Developing Countries
A Guide for the Planning and Implementation of Building Projects.

Johnny Åstrand (ed.), 1996, 159 p.

11 LYCKADE BOSTADSPROJEKT
En inventering av genomförda bostadsförbättringar i tredje världen.

Johansson, Bo och Åstrand, Johnny, 1988, 128 p.
11 SUCCESSFUL HOUSING PROJECTS
An inventory of implemented housing improvements in the Third World.

Johansson, Bo and Åstrand, Johnny, 1990, 100 p.

Manual de construcción para viviendas campesinas en K'ewiña K'asa.
Liuke, Laura and Frida Olsson, 1995, 50 p.

Alternative Roofing Matierials. A Study in Ethiopia.
Belay, Tariku et al. 1995, 88 p.

Un solution du problème de l'habitat en région rurale/A Solution to Rural Housing Problems
(A report describing a self-help building project in a Tunisian rural region).
Andersson, Lars-Anders et al. 1986, 166 p.

Blockmaking Machines for Soil Blocks. (An inventory).
Andersson, Lars-Anders et al. 1983, 56 p.

Manuel de l'autoconstruction/Manual for Self-Help Building.
(A manual describing the different construction phases of a self help building project).
Andersson, Lars-Anders et al. 1981, 64 p. 1987, 78 p.

Autoconstruction organisée. (A description of the initial phase of a self-help project).
Andersson, Lars-Anders et al. 1981, 88 p.

Rohia El Haria. (A pre-study of a self-help project in a Tunisian rural region).
Andersson, Lars-Anders et al. 1979, 78 p.

 

For further publications from SADEL, please Click here!