lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om Boende och Bostadsutveckling (BOB)

Boende och bostadsutveckling (BOB) bedriver forskning och utbildning om bostäder och stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv: inklusive aspekter av planering, design, konstruktion, användning, förvaltning och kopplingen mellan ett hem och dess omgivning från stadsdel till stadsnivå.

Målet är att öka kunskapen om hur vi kan bedriva och förbättra deltagande processer som leder till bra bostäder och hållbar utveckling, särskilt för de fattiga.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen på engelska – för mer information hänvisar vi därför till den engelska webbplatsen Housing Development and Management.